Culturele Diversiteit Diversiteit Persoonkenmerken

Culturele Diversiteit

Een belangrijke uitdaging voor hedendaagse organisaties is de vraag hoe om te gaan met culturele diversiteit in hun personeelsbestand. Uit onderzoek van het ISW (Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid) blijkt dat veel medewerkers culturele diversiteit op de werkvloer associëren met onzekerheid, communicatieproblemen of zelfs conflicten. Maar ja, Nederland wordt steeds multicultureler, ook op de arbeidsmarkt. Toch is het voor veel mensen ( nog) niet duidelijk waarom zij moeten leren omgaan met diversiteit. Made2Mind brengt daar graag verandering in.

Read More

Diversiteit Persoonkenmerken

Iedereen maakt wel mee dat een ander dingen die voor jou heel normaal zijn niet of anders doet en anders denkt over voor jou logische zaken. Je ergert je bijvoorbeeld aan je partner, je windt je op over het hufterige gedrag van mensen op straat of in de auto. Je wilt samenwerken, maar door die ene collega lukt dat maar niet. Je hebt behoefte aan erkenning, bijvoorbeeld voor al die inspanningen voor een bepaald project, maar krijgt die waardering nooit. Diversiteit gaat over ‘anders zijn’ en ‘anders’ is een lastig begrip. Je bent namelijk altijd anders ‘ten opzichte van iets of iemand’. Iedereen is uniek en geeft naargelang de situatie en omgeving waarin hij of zij zich bevindt de voorkeur aan een bepaald gedragspatroon. Ontdek je eigen gedragspatronen en leer de ander beter begrijpen.

Read More

Workshop Cultural Awareness

Het vermogen ontwikkelen om beter te werken in een internationale omgeving start met bewustwording van culturele diversiteit. Deze workshop richt zich op culturele bewustwording….

Read More

Jouw persoonlijke kleur

Hoe krijg je inzicht in jezelf en hoe ga je om met de verschillen die je ervaart tussen jezelf en de ander? Iedereen is uniek….

Read More

Training Begeleid de expat

Als organisatie wil je dat uitzendingen van jouw expats soepel verlopen. Een buitenlands project vergt aanzienlijke investeringen; een voortijdige afbreking kan de organisatie kansen,…

Read More

Welkom bij Made2Mind

Trainingsbureau Made2Mind helpt organisaties en teams binnen organisaties in het effectief omgaan met diversiteit, oftewel het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen, door het bieden van trainingen, workshops, teambuilding events en coachingstrajecten

Wil je als individu of team graag het vermogen ontwikkelen om in verschillende contexten flexibel om te gaan met de dynamiek die diversiteit oproept? Heel verstandig, want aandacht voor diversiteit op de werkvloer doet begrip en vertrouwen ontstaan, communicatie en samenwerking verbeteren en creativiteit en innovatie toenemen, kortom betere resultaten.

En het is ook echt nodig, want Nederland wordt steeds diverser van samenstelling door: vergrijzingontgroeningindividualiseringinternationalisering. Deze ontwikkeling heeft vanzelfsprekend invloed op organisaties: ook die worden steeds diverser. Het beste halen uit alle medewerkers, rekening houdend met hun verschillen én overeenkomsten, om blijvend te kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant, is dé uitdaging voor organisaties van nu.

Met de checklist “Omgaan met Diversiteit” kun je nagaan hoe effectief jouw organisatie omgaat met diversiteit. Deze checklist brengt in kaart hoe divers jouw organisatie is, welke aspecten van diversiteit een rol spelen en wat de noodzaak is om aandacht te besteden aan die aspecten. Het geeft direct inzicht waar de uitdagingen liggen en helpt bij het bepalen van een plan van aanpak.

Interesse om jouw organisatie in kaart te brengen?
Stuur een mail naar: m.vandermade@made2mind.nl o.v.v. Checklist “Omgaan met Diversiteit”.

“Why settle for just a piece of sky?”
Mieke van der Made

More Info