Bewustwording oplossing voor misverstanden bij Interculturele communicatie

De oplossing van misverstanden bij interculturele communicatie ligt vooral bij bewustwording. Ik merk vaak als ik in gesprek kom met organisaties die internationaal actief zijn dat ze praktische tips, uitleg en advies van mij willen horen hoe om te gaan met de internationale partners en collega’s. “Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn Indiase collega’s de deadlines serieus nemen?” of “Waarom zijn die Duitsers zo afstandelijk?” zijn vragen die ik dan langs hoor komen. Ze zijn zich er dan niet bewust van dat ze de andere culturen beoordelen vanuit de eigen cultuur als norm, waarbij soms de eigen cultuur als superieur wordt opgevat. Het verschil wordt wel degelijk ervaren, maar er is geen sprake van een positieve aanpak, waarbij er geen betere of slechtere cultuur bestaat en iedere cultuur zijn eigen voordelen heeft.

EtnocentrismeBewustwording van het etnocentrisme (de term die gebruikt wordt voor het beoordelen van andere culturen vanuit de eigen cultuur als norm) is dus heel belangrijk om misverstanden te voorkomen. Het is heel belangrijk om bij jezelf na te gaan hoe je reageert in bepaalde situaties en vanuit welke normen en waarden je dit doet, voordat je kunt gaan kijken naar hoe de communicatie met andere culturen effectiever kan. Pas als je je eigen referentiekader goed kunt doorgronden kun je pas beginnen met het doorgronden van de andere cultuur.

Het is niet zo simpel om concrete tips te geven over hoe om te gaan met die andere cultuur op basis van de kenmerken die horen bij een cultuur. Allerlei modellen die culturen in kaart brengen kunnen daarbij helpen, maar daarbij moet je rekening houden dat een cultuur een gemiddelde is en dat ieder individu uniek is en dat er dus binnen een cultuur op individueel niveau de verschillen toch weer heel groot kunnen zijn. Daarom is bewustwording een belangrijk hulpmiddel bij misverstanden. Bewustwording van de verschillen, bewustwording van etnocentrisme, bewustwording van je eigen referentiekader.Bewustwording dat gebaren, gedrag en woorden heel andere kunnen worden opgevat dan dat ze bedoeld zijn.

In zakelijke omgevingen zien we de grootste misverstanden op het gebied van de volgende drie verschillen:

  1. Directe versus indirecte communicatie
  2. De visie op macht en management
  3. Relatie- versus taakgerichtheid

Je kunt in de zakelijke omgeving dus in kaart brengen hoe deze verschillen binnen jouw organisatie of team doorwerken. Ga met elkaar in gesprek hoe dit vanuit alle culturen bekeken eruit ziet. Probeer per verschil de voor – en nadelen te benoemen, zodat je etnocentrisme voorkomt. Dan pas kun je concreet gaan kijken waar oplossingen liggen. Mijn persoonlijke voorkeur ligt dan vooral in een oplossing van EN-EN i.p.v. OF-OF.

Wil je met je team aan de slag om deze verschillen in kaart te brengen en de bewustwording te starten, maak dan een afspraak om te kijken hoe je dit het beste kan aanpakken. Er zijn diverse mogelijkheden in de vorm van workshops, trainingen of teambuildingevents. Uiteraard afgestemd op wat er speelt en wat nodig is.