Het verschil in machtsafstand tussen België en Nederland

karnemelk-en-bierEind september gaf ik een lezing over Cultural Awareness voor een internationaal team van medewerkers van Boston Scientific (een bedrijf waarvan de producten en technologieën gebruikt worden om een breed spectrum aan medische condities te diagnosticeren en behandelen). Het team bestond uit 9 verschillende Europese nationaliteiten en mensen uit de V.S. Maar de meerderheid van de mensen tijdens de lezing leken uit Nederland of België te komen. Gezien de ligging van een aantal van de vestigingen van BSCI in het zuiden van Nederland is de samenwerking met Belgische collega’s zeer intensief. En al hoewel we buurlanden zijn, lijken de verschillen op sommige dimensies toch wel erg uiteen te lopen.

Bijvoorbeeld als we kijken naar de culturele dimensie van Geert Hofstede “Machtsafstand”. Met het begrip machtsafstand geeft Hofstede aan in welke mate er een hiërarchische structuur in de maatschappij is. Het geeft de mate aan waarin de minder machtige leden van een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Ik kwam op het internet een onderzoek tegen over de verschillen in leiderschapsstijlen in België en Nederland. De dimensie machtsafstand werd mooi in schema gezet om de verschillen te laten zien.

België Nederland
De baas in België is een echte baas.
Hiërarchische structuren worden geaccepteerd. Vaak hebben directeuren geen operationele verantwoordelijkheden.
Informele sfeer en verzet tegen hiërarchische structuren (open deur beleid; aanspreken met de voornaam; etc).
Directeuren hebben vaak naast hun leidinggevende verantwoordelijkheid ook operationele taken.
Als je binnen een dag reageert heb je er niet goed over nagedacht Snelle handelsgeest
Referenties worden gecontroleerd.
Netwerken spelen een belangrijke rol.
Bewezen kwaliteit telt.
Opscheppen over prestaties
Het is vooral vertrouwen wat telt.
Samenwerken gebeurt pas nadat hij je echt kent.
Het vertrouwen van een Nederlander is sneller gewonnen dan van een Belg
Persoonlijk contact is belangrijk Vaak contact op afstand, per telefoon of e-mail
Initiatieven worden alleen genomen en gewaardeerd als de baas hiermee instemt Initiatieven worden genomen en veelal wordt de baas achteraf geïnformeerd
Weinig overleg tussen meerdere en mindere.
Communicatie top down.
De baas spreek je aan met U.
Als de baas spreekt ben je stil.
Overleg op basis van gelijkwaardigheid.
Hierbij is argumenteren en tegenspreken geaccepteerd.
Het tutoyeren van meerdere mag.
De bedrijf – klantrelatie is formeel Joviaal omgaan met klanten wordt geaccepteerd

De machtsafstand in België is aanzienlijk groter tussen de leidinggevende en de werknemer dan in Nederland. Voor een Nederlander zal dit zeker wennen zijn aangezien de Nederlandse informele wijze van handelen in België niet begrepen zal worden. Het is duidelijk dat de Belgen niet over één nacht ijs gaan. Alvorens een beslissing te nemen wordt er meervoudig naar de zaak gekeken. Hierbij spelen de woorden “er vertrouwen in hebben”een belangrijke rol. En deze verschillen werden ook tijdens de lezing beaamt door de aanwezige Belgen en Nederlanders toen voorbeelden van de dimensie machtsafstand werden uitgewisseld.

Heb jij in jouw organisatie praktijkvoorbeelden gezien van de bovengenoemde verschillen, dan zou ik het op prijs stellen als je deze wilt delen door een reactie achter te laten op dit blog. Alvast bedankt.