Hoe ga jij om met een conflict?

Ik krijg dikwijls te horen dat conflicten veel stress veroorzaken op de werkvloer. Wat jij doet als er sprake is van een conflict wordt voornamelijk bepaald door twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om je (eigen) doelen door te drukken, de opdracht te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: de wens om de relatie goed te houden, om het proces soepel te laten verlopen.

Het spanningsveld tussen assertiviteit en coöperativiteit is mooi weergegeven in een assenmodel genaamd Thomas-Kilmann model. Zij geven in dit model aan, dat er vijf verschillende manieren zijn om met tegenstrijdige belangen om te gaan: doordrukken, vermijden, samenwerken, toegeven of een compromis sluiten.

Inzicht in conflichthantering

Inzicht in conflicthantering

D O O R D R U K K E N “My way or the highway”
Links bovenin bevindt zich de haai: de meest assertieve persoon, degene die zich niet bekommert om samenwerking of het welbevinden van mensen in zijn omgeving, zolang als hij zijn doelen realiseert. Waarmee ook gelijk is aangegeven dat bij elk type zowel een positieve als een negatieve connotatie gemaakt kan worden.

 V E R M I J D E N “I’ll think about it tomorrow”
Links onderin bevindt zich degene die noch de doelen realiseert, noch geïnteresseerd is in de relatie met de ander. De schildpad vermijdt het liefst conflicten, vindt ook dat hij of zij daar meestal niets mee te maken heeft. Voordeel van die afstand is overigens dat deze personen goed in staat zijn om een objectief oordeel over het conflict te geven, zij hebben immers weinig belang bij beide zijden.

S A M E N W E R K E N “Two heads are better than one”
Rechts bovenin bevindt zich de uil, degene die probeert zowel de relaties goed te houden, maar ook de doelen te realiseren. Hij heeft een balans gevonden tussen zijn eigen belangen en die van anderen en is door middel van exploreren ook steeds bezig om al die belangen te onderzoeken, in kaart te brengen en te behartigen.

T O E G E V E N “It would be my pleasure”
Rechts onderin bevindt zich de teddybeer. Deze persoon bekommert zich vooral om de relatie met de ander en is zeer coöperatief. Hij wordt dan ook meestal aardig gevonden door zijn omgeving, kan zich goed inleven in anderen en is daarom ook een goede gesprekspartner. Maar zijn doelen realiseert hij niet.

C O M P R O M I S   S L U I T E N “Let’s make a deal”
Middenin bevindt zich de kwal: een dier zonder ruggengraat. De kwal is een berekenende onderhandelaar: de tegenpartij kan enkele van zijn punten realiseren als daar maar tegenover staat dat hij zelf ook op een aantal punten zijn zin krijgt.

Wellicht dat je al snel kan inschatten door te kijken in het model wat jouw manier van reageren is bij tegenstrijdige belangen. Hoe jij om gaat met een conflict kun je in kaart brengen door de volgende korte test in te vullen.

Toch niet weer in een hokje?
Net als bij ieder model en iedere zelftest is het uiteraard niet de bedoeling om jezelf of de ander in een hokje te plaatsen. Het is zinvol om je te realiseren dat het verschil in aanpak er is. Je kan wellicht denken dat een collega een arrogante bal is, omdat hij zijn mening altijd maar door wilt drukken. Je kan je boos maken over het feit dat hij zo weinig rekening lijkt te houden met de overige collega’s om zich heen. Het feit is wel, dat hij wellicht veel meer voor elkaar krijgt en zich niet het kaas van het brood laat eten. Aan de andere kant is het dus de vraag of hij de relatie met andere collega’s goed kan houden als hij alleen deze stijl laat zien. Zo is er dus bij iedere stijl een positieve en negatieve kant te benoemen. Je kunt dus ook niet zeggen dat een bepaalde manier van omgaan met conflicten de beste is.

Waarom is het zinvol om jouw dominante conflicthanteringsstijl te weten?
Elke stijl is effectief in bepaalde situaties. Zo kan doordrukken belangrijk zijn als er veel tijdsdruk is en je zeker weet dat je gelijk hebt. Je kan beter samenwerken om het probleem op te lossen als je de ander nodig hebt en de belangen even zwaar wegen. Het voorstellen van een compromis is beter als een tijdelijke oplossing helpt en wanneer de belangen niet al te groot zijn. Toegeven kan als stijl effectief zijn als er krediet moet worden opgebouwd voor later en als het resultaat er eigenlijk niet zoveel toe doet. Het conflict vermijden tenslotte, kan het beste zijn indien de ander duidelijk machtiger is en het eigen gelijk niets oplost.

Het is dus heel belangrijk om bij concrete situaties je af te vragen welke stijl het beste is voor dat moment. Als je weet welke stijl je vooral geneigd bent te gebruiken en je weet dat er ook andere stijlen mogelijk zijn, dan kun je deze andere stijlen ontwikkelen bij jezelf.

Speelt er bij jou op dit moment een conflict op je werk?
Wil je weten wat in jouw situatie de beste aanpak is?

Mail me (m.ruiter@made2mind.nl) en geef aan wat het conflict is. Geef in je mail kort een beschrijving van de situatie, de betrokkenen en wat je al hebt ondernomen of wat de ander heeft ondernomen. Iedere vijfde reactie beloon ik met een gratis telefonische sessie van 45 minuten om samen te bepalen wat jouw aanpak kan zijn.