Eenzijdige conflicten door diversiteit

ConflictWanneer een conflict eenzijdig is, wil dat zeggen dat de ene partij zich door de ander gefrustreerd of gedwarsboomd voelt, terwijl de andere partij zich daar niet of nauwelijks bewust van is. Dit impliceert dat deze conflicten niet openlijk worden uitgesproken. Medewerkers mopperen tegen andere collega’s of zij halen hun schouders op.

In onze huidige samenleving komen eenzijdige conflicten steeds meer voor. Een reden daarvoor is de toenemende diversiteit in (culturele) achtergronden. De normen en waarden over omgang met elkaar maken dat het gedrag van de een, onbedoeld en onbewust, voor een ander onacceptabel en hinderlijk is.

Ervaar je een conflict en bespreek je dit niet met de ander dan zal dit uiteindelijk kunnen leiden tot steeds meer irritaties. Stel je bent het niet eens met een beslissing die is genomen in een werkoverleg. Je gaat ervan uit dat iedereen jouw irritaties wel heeft opgemerkt, maar staat niet stil bij het feit dat de manier van beslissen door anderen als zeer acceptabel is ervaren. Iedere beslissing die daarna zal moeten worden genomen zul je met steeds meer argwaan benaderen. Je zult je steeds meer afvragen waarom anderen niet hun mond opendoen of wat laten merken. De pijn en niet erkende behoeften gaan aan je knagen. Jouw werkplezier komt steeds meer onder druk te staan. Laat je het oplopen tot een uitbarsting of ga je je uiteindelijk ziek melden? Hoe kom je weer uit deze impasse?

Hoe kun je omgaan met eenzijdige conflicten?

  1. Wees je bewust dat iedereen in je werkomgeving zijn eigen bewuste en onbewuste gedragingen, verlangens, driften en kwaliteiten meeneemt. Hoe beter je naar de ander kan luisteren, hoe meer je in staat zult zijn om de irritatie die je voelt een plek te geven. Luister dus oprecht naar wat de ander beweegt.
  2. Maak het mogelijk om open te communiceren en zorg voor een oprechte uitwisseling van informatie, zodat iedereen volledig op de hoogte is. Het zelf in moeten vullen van ontbrekende informatie zorgt voor foutieve interpretatie en conclusies.
  3. Wees alert op gedrag als niet gepaste grapjes, roddelen, tegenwerking en terugtrekken. Dit soort gedrag is vaak een teken dat er wat speelt wat boven tafel dient te komen. Vraag aan de ander of hij of zij een conflict ervaart.
  4. En ervaar je zelf een conflict maakt het bespreekbaar door de ander(en) te vragen hoe zij tegen de situatie aankijken. Een conflict bespreekbaar maken is niet in alle culturen makkelijk. Bespreek de situatie vooral vanuit een open onbevooroordeelde houding. Ga er van uit dat de ander de situatie heel anders heeft ervaren dan jij.

Heb je nog meer tips om om te gaan met eenzijdige conflicten? Ik hoor ze graag.