Omgaan met Diversiteit

Wil je als individu of team graag het vermogen ontwikkelen om in verschillende contexten flexibel om te gaan met de dynamiek die diversiteit oproept? Heel verstandig, want aandacht voor diversiteit op de werkvloer doet begrip en vertrouwen ontstaan, communicatie en samenwerking verbeteren en creativiteit en innovatie toenemen, kortom betere resultaten.

Voor wie zijn de trainingen bedoeld?
De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en teams die in de werksituatie veel te maken hebben met culturele diversiteit. De training zorgt voor inzicht in de verschillende processen die een rol spelen in een cultureel divers team. Je krijgt zicht op de dynamiek die de onderlinge verschillen oproept en leert hoe je deze dynamiek kunt sturen.

Waarom werken aan interculturele compententies?
Wonen en leven in een diverse samenleving is de realiteit van vandaag en Nederland wordt steeds diverser van samenstelling door: vergrijzing, ontgroening, individualisering, internationalisering. Deze ontwikkeling heeft vanzelfsprekend invloed op organisaties: ook die worden steeds diverser. Een belangrijke uitdaging voor hedendaagse organisaties is de vraag hoe om te gaan met culturele diversiteit. Uit onderzoek is gebleken dat interculturele competententies te leren zijn en dat het de persoonlijke en professionele ontwikkeling ten goede komt.

Door het volgen van trainingen waarin gewerkt wordt aan interculturele competenties kun je van een intercultureel divers team een succesvol samenwerkend team maken of het nu een team is dat samenwerkt op één locatie of vanuit meerdere locaties verspreid over de wereld. Effectief omgaan met diversiteit levert overigens niet alleen een prettige en effectieve werkomgeving op waar mensen in verbinding zijn met elkaar en prettig communiceren. Optimaal inzetten op diversiteit kan ook innovatie en creativiteit verhogen. Je maakt immers gebruik van ieders uniekheid. Waar het prettig werken is verbeteren resultaten van medewerkers en teams en dus van de organisatie. Bovendien is een organisatie met aandacht voor diversiteit een organisatie waarvoor men graag wil werken. Het imago bij andere stakehoders (bijv. investeerders of klanten) zal verbeteren. Een actief diversiteitsbeleid kan dan ook gezien worden als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Trainingsprogramma
Voorafgaand aan iedere training wordt eerst in kaart gebracht hoe divers de organisatie is, welke aspecten van diversiteit een rol spelen en wat de noodzaak is om aandacht te besteden aan die aspecten. Het geeft direct inzicht waar de uitdagingen liggen en helpt bij het bepalen welke onderdelen van de trainingen op het gebied van omgaan met diversiteit het beste ingezet kunnen worden.

In de trainingen wordt aandacht besteed aan de volgende vijf interculturele competenties:

  1. Interculturele sensitiviteit
  2. Omgaan met spanningen en onzekerheden
  3. Aandachtige communicatie
  4. Creativiteit
  5. Creëren van commitment

Afhankelijk van de uitdagingen die er liggen zullen de volgende stappen gezet gevolgd worden in het trainingsprogramma.

Stap 1: Openstellen. De emotionele reacties op het onbekende bespreek maken. Het (h)erkennen van de verschillen staat centraal en negatieve emoties worden omgebogen naar een meer neutralere en positievere houding

Stap 2: Exploreren. Vanuit openheid en nieuwsgierigheid naar de situatie kijken; vanuit jezelf, de ander, en de gezamenlijke interactie. In dit drievoudig perspectief bestaan de verschillende beelden van de werkelijkheid, intenties en behoeften naast elkaar. Tegenstellingen die zorgen spanning en misverstanden worden duidelijk.

Stap 3: Creëren. Nu we beter begrijpen wat er speelt, is het tijd om manieren te vinden hoe het team, of de organisatie, met de dilemma’s en tegenstellingen om kan gaan. Manieren creëren om ieders talent en zienswijze te benutten. Verschillen verbinden.

Duur trainingsprogramma
Het doorlopen van het volledige programma zal 3 trainingsdagen in beslag nemen. In overleg en afhankelijk van de uitdagingen die er liggen, kan het programma uitgebreid worden om zo bepaalde aspecten meer aandacht te geven of kan het trainingsprogramma ingekort worden. Neem vrijblijvend contact op om de uitdagingen op het gebied van omgaan met diversiteit in jouw organisatie in kaart te brengen: m.vandermade@made2mind.nl of 0646751296

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>